Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer u als ondernemer ziek wordt of een ongeval krijgt bent u zelf verantwoordelijk voor uw vangnet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is daarom een zeer belangrijke verzekering om te overwegen. Mocht er dan onverhoopts iets gebeuren bent u verzekerd van een maandelijkse uitkering. Er zijn diverse verzekeringen die u kunt overwegen. Wij gaan graag met u in gesprek over wat er voor u en uw situatie het beste aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

Verzuimverzekering
Een langdurig zieke werknemer kost u als ondernemer veel geld. U bent wettelijk verplicht om maximaal twee jaar het loon van een zieke werknemer door te betalen. Met een verzuimverzekering dekt u dit risico af. De verzekeraar vergoedt dan (deels) het loon van uw zieke medewerker. Daarnaast bieden veel verzekeraars advies bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Collectieve WIA-verzekering
Langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. Het risico bestaat echter dat een werknemer dan te maken krijgt met een forse inkomensdaling. Niet iedereen heeft immers recht op een WIA-uitkering. Bovendien kan deze lager uitvallen. Met een collectieve WIA-verzekering zorgt u voor een extra vangnet en biedt u daarnaast een extra aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Collectieve nabestaandenverzekering
Het overlijden van een werknemer betekent vaak een flinke klap voor de nabestaanden. Niet alleen in emotioneel, maar ook in financieel opzicht. Een collectieve nabestaandenverzekering biedt dan financiële zekerheid. De nabestaanden kunnen hiermee terugvallen op een eenmalige of maandelijkse uitkering.

Zakelijke ongevallenverzekering
Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Als het misgaat, kunnen de gevolgen voor de getroffen werknemer echter groot zijn. In het ergste geval gaat het om blijvende invaliditeit of een overlijden. Met een zakelijke ongevallenverzekering regelt u als goed werkgever een eenmalige uitkering voor werknemers die een arbeidsongeval krijgen. Hiermee kunt u de getroffen werknemer (of zijn of haar nabestaanden) schadeloos stellen. Voor sommige ondernemers is deze verzekering overigens verplicht.